Çimento Sektöründe Risk Değerlendirmesi Kılavuzu


(Kılavuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS

Yayın Yılı: 2018


Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı


(Kılavuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS

Yayın Yılı: 2018


Çimento Sektöründe Ön Isıtıcılarda Güvenli Çalışma Kılavuzu


(Kılavuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS

Yayın Yılı: 2017


Çimento Sektöründe Tozla Mücadele Rehberi


(Rehberi buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS - ÇSGB

Yayın Yılı: 2016


Çimento Sektörü Referans Risk Envanteri


(Envanteri buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS

Yayın Yılı: 2016


Çimento Sektöründe Alt İşveren ve Yüklenici İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Kılavuzu


(Kılavuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS

Yayın Yılı: 2016


Çimento Sektöründe Endüstriyel Patlamalardan Korunma Kılavuzu


(Kılavuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS

Yayın Yılı: 2015


İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı


(İSG Mevzuatını online takip etmek için buraya tıklayınız)

Yazar: ÇEİS

Yayın Yılı: 2014


Çimento Sektörü Ulusal Mesleki Yeterlilikleri


Yazar: ÇEİS
Yayın Yılı: 2014


Çimento Sektörü Ulusal Meslek Standartları


Yazar: ÇEİS
Yayın Yılı: 2013


Çimento Sektöründe Ateşli İşlerde Güvenli Çalışma Kılavuzu


(Kılavuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS
Yayın Yılı: 2013


Çimento Sektöründe Etiketleme-Kilitleme-Emniyete Alma-Deneme (EKED) Sistemi Kılavuzu


(Kılavuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS
Yayın Yılı: 2013


Çimento Sektöründe Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Kılavuzu


(Kılavuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS
Yayın Yılı: 2013


Çimento Sektöründe Yüksekte Güvenli Çalışma Kılavuzu


(Kılavuzu buraya tıklayarak indirebilirsiniz)

Yazar: ÇEİS
Yayın Yılı: 2013


Çimento Sanayinde Ücret Yönetimi: Mukayeseli Bir Analiz


Yazar: Dr. H. Serdar ŞARDAN
Yayın Yılı: 2012

İskele Güvenliği ve Teftişi El Kitabı


Yazar: ÇEİS
Yayın Yılı: 2012


Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği


Yazarlar : Levent AKIN
                 H. Serdar ŞARDAN
Yayın Yılı : 2011

Performans Değerlendirme Sonuçlarının Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerindeki Kullanımı: Çimento Sektöründe Bir Araştırma


Yazar : Yücel YETİŞKİN
Yayın Yılı : 2010

Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Tebliğler ve Tartışmalar Kitabı


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2009

Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Tebliğleri Kitabı


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2008

Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2008

17 Ağustos 1999 Depreminde İki Çimento Fabrikası: Bir Afet Sosyolojisi Çalışması


Yazar : A. Çağlar AKGÜNGÖR
Yayın Yılı : 2008

Çimento Sektörü Referans Risk Envenateri


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2006

İş Sağlığı Güvenliğinde Örnek Bir Sektör: Çimento


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2006

ÇEİS İSG Teknik Eğitim Notları


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2006

Acil Durum El Kitabı


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2005

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Oluşumlar: Risk Değerlendirmesi ve OHSAS 18001


Yazar : H. Serdar ŞARDAN
Yayın Yılı : 2005

Yargıtayın İş Hukukuna İlşkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2002


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2004

İlkyardım Kitabı


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2004

Türkiye Çimento Tarihi


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2003

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından İşçi - İşverenin Görev ve Sorumlulukları


indirmek için tıklayınız

Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2001

İş Kazalarının Önlenmesi İçin İşyerinde Koruma ve Güvenlik


indirmek için tıklayınız

Yazar :
ÇEİS
Yayın Yılı : 2001

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı


indirmek için tıklayınız

Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2001

İş Kanunu - Sendikalar Kanunu - Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 2001

Yeni Mali Düzenlemelerin Kısa ve Orta Vadeli Etkileri Semineri


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 1998

Türk Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumu Uygulamaları Semineri


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 1998

Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikaları ve Türkiye Semineri


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 1997

Gümrük Birliği Türk Sanayi ve Çimento Sektörü Semineri


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 1996

Verimlilik Toplantısı


Yazar : ÇEİS
Yayın Yılı : 1995

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma