BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, işgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında on evrensel ilkeyi daha iyi bir konuma ulaştırmak amacıyla işletmeleri, Birleşmiş Milletler kurumları, işgücü, sivil toplum ve hükümetleri bir araya getiren dünyanın gönüllülük esasına dayalı en büyük kurumsal vatandaşlık girişimidir.


Küresel İlkeler Sözleşmesi, ortak hareketten doğan güç ile bu on ilkeyi dünya genelindeki iş etkinliklerinde temel uygulama haline getirmeyi ve Birleşmiş Milletler’in daha geniş çaplı hedeflerine destek olacak şekilde eylemleri hızlandırmayı amaçlamaktadır. Küresel İlkeler Sözleşmesi, üzerine kurulu olduğu prensiplerin gerçekleştirilmesi için şirketlerin, çalışma ve sivil toplum örgütlerinin halka sorumluluk, şeffaflık aşılamak ve kendi geleceklerini sürdürülebilir hale getirebilmek amacıyla çalışacağına güvenme esasına dayanarak çalışmaktadır.


Sendikamız, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerine hizmet vermenin yanı sıra toplumsal, sektörel ve küresel anlamda da sorumlulukları olduğunun bilincindedir. Bu sorumlulukların bir gereği olarak, 12 Kasım 2007 tarihinde Sendikamız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu imza ile Sendikamız, insan hakları, çalışma hayatı, çevre yönetimi ve yolsuzlukla mücadele konularında Sözleşme ilkelerinin mümkün olan en üst düzeyde uygulanmasını ve bu itibarla, küresel sorunların çözümü ve sürdürülebilir kalkınma ile sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılığı artırıcı her türlü projede yer almayı taahhüt etmiştir.

 

Sendikamızın Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamasını izleyen ikinci yılın sonunda hazırlanan ÇEİS Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi (COP) 23 Aralık 2009 tarihinde, 2014 ve 2016 yılları arasını kapsayan ÇEİS Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimi (COE) 12 Ekim 2016 tarihinde, 2016 ve 2018 yıllarını kapsayan III. COE ise 08 Ekim 2018 tarihinde, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi tarafından onaylanmış ve Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin resmi www.unglobalcompact.org internet adresinde yayımlanmıştır.

 

“ÇEİS Küresel İlkeler Sözleşmesi 2009 Yılı I. İlerleme Bildirimi” için lütfen burayı tıklayınız.

 

"ÇEİS Küresel İlkeler Sözleşmesi 2014 - 2016 Yılı II. Sorumluluk Bildirimi" için lütfen burayı tıklayınız. 

 

"ÇEİS Küresel İlkeler Sözleşmesi 2014 - 2016 Yılı III. Sorumluluk Bildirimi" için lütfen burayı tıklayınız. 

 

 Küresel İlkeler Sözleşmesinin maddeleri şunlardır;

 İnsan Hakları

 İlke 1: Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi

 İlke 2: Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması.

 Çalışma Koşulları

 İlke 3: Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması

 İlke 4: Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi.

 İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi.

 İlke 6: İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi.

Çevre

 İlke 7: Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi.

 İlke 8: Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması.


Yolsuzlukla Mücadele

 İlke 10: Tehdit ve rüşvet dahil tüm ahlakdışı davranışlara karşı çalışılması. 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma