ÇEİS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sendikamız ana tüzüğünde belirtilen faaliyet konularının yanı sıra Üyelerimizde uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin işleyişinde karşılaşabilecekleri sıkıntılara çözüm yolları üretmek, üyelerimize teknik destek sağlamak ve Sendikamızın İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en duyarlı İşveren Sendikaları arasında yer alması taahhüt edilir.
 
Sendika Merkezi olarak, İSG ve diğer ilgili ulusal mevzuat hükümleri ile uluslararası standartlara uymak bu yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikleri zamanında üyelerimize iletmek faaliyetlerimizin önemli bir parçasıdır.
 
Sendika Merkezinde yapılan faaliyetlerimizin çalışanlarımıza etkilerinin ve risklerinin analiz edilerek azaltılması, ortadan kaldırılması ve İSG performansımızın sürekli iyileştirilerek güvenli bir çalışma ortamının yaratılması amaçlanmaktadır.
 
Uygun kaynakların sağlanması ve bu politikaya uyulması, Genel Sekreterden başlayarak ÇEİS’in her çalışanı ile işyerinde hizmet gören alt işveren işçilerinin sorumluluğu ve işinin ayrılmaz bir parçasıdır.


Dr. H. Serdar ŞARDAN
GENEL SEKRETER

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma