CEMTINET

6 farklı ülkeden 8 farklı partnerin katılımıyla gerçekleşen, faaliyetlerine 2006 yılı Kasım ayında başlayan, Avrupa Birliği Destekli Leonardo da Vinci Programı kapsamında fonlanan, Çimento Eğitim Merkezleri Ağı (CEMTINET) Projesi 2008 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanmıştır.

 • CEMTINET Projesi kapsamındaki tüm iş paketleri bitirilmiş olup, Projenin sona ermesi itibariyle 17 Ekim 2008 tarihinde İstanbul Dedeman Otel'de Projenin kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Proje katılımcılara tanıtılmış, Proje kapsamında verilen eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazanan öğrenciler için bir Sertifika töreni tertip edilmiştir.
 • 2006 yılı Kasım ayında başlayan ve 26 ay süren CEMTINET Projesi kapsamında; 6 ülkeden (Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya, Danimarka ve Polonya) 8 kuruluş (Türkiye'den ÇEİS,T. Çimse-İş ve Danışmanlık Firması EDUSER, Almanya'dan Mesleki Eğitim Merkezi ABZ-Kerpen, İspanya'dan İnşaat Teknolojileri Enstitüsü Aidico, İtalya'dan Eğitim Ajansı Centro Servizi, Danimarka'dan Odense Teknik Koleji ve Polonya'dan Eğitim Ajansı Futurum) bir araya gelerek çimento sektöründeki mesleki yeterlilikler analiz edilmiş, söz konusu yeterliliklerle ilgili 6 ülke kapsamındaki ortak paydalar bulunmuş ve bu ortak paydalar üzerinden eğitim programları hazırlanıp, 3 pilot ülkede (Türkiye, Almanya ve İspanya) eğitimlerin verilmesi sağlanmıştır.
 • İlk aşama olarak 6 ortak ülkede (Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya, Danimarka ve Polonya) çimento sektöründe meslek standartları ile ilgili var olan durum tespit edilmiş ve ortak 5 mesleki yeterlilik belirlenmiştir. Söz konusu 5 mesleki yeterlilik:
 • Çimento Üretim Teknolojisi
 •  
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

             - İş Sağlığı ve Güvenliği
             - Kalite
             - Çevre

 • Çimento Kimyası
 •  
 • Makine Bakım

              - Fırın Bakım
              - Değirmen Bakım
              - Enerji Kaynağı – Makine Bakım

 • Proses Otomasyonu

              - Fırın Arıza Bulma
              - Değirmen Arıza Bulma
              - Enerji Kaynağı – Arıza Bulma
 

 • CEMTINET Projesi kapsamındaki eğitimlerden faydalanması düşünülen hedef grubun meslek okullarının son sınıflarında okuyan öğrenciler, yeni mezun olmuş işsiz gençler ve çimento fabrikalarında- yeni çalışmaya başlamış tecrübesiz işçiler olması sebebiyle belirlenen 5 ortak mesleki yeterlilikten 2 tanesi seçilmiş ve bunların Çimento Üretim Teknolojisi ile İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite olması kararlaştırılmıştır.
 • Öncelikle belirlenen iki alandaki eğitimler için birer eğitim programı ve gerekli dokümanlar hazırlanmış, bu dokümanlardan biri Eğitimcilerin Eğitimi, diğeri ise
  Kursiyerlerin Eğitimine yönelik geliştirilmiştir. Eğitim Programının oluşturulmasından sonra eğitimleri verecek kalifiye elemanlar seçilmiş ve eğitim metodolojisinin nasıl
  uygulanacağının gösterildiği Eğitimcilerin Eğitimi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Türkiye'den 4 Almanya ve İspanya'dan 2'şer olmak üzere toplam 8 eğitmen bu faaliyetten faydalanmıştır. Türkiye'den katılan eğitimciler: Sendikamız Araştırma Uzmanı Serdar ŞARDAN, SET Grup Çimento İSG Müdürü Uğur SUR, Cimpor Ankara Çimento Bakım ve Onarım Şefi Hakan TATLISU ile Nuh Çimento İSG ve Çevre Yönetim Temsilcisi Günseli KAYA.
 • Proje hedef grubunda belirlenen kriterlere göre kursiyerlerin seçimleri yapılmış ve Türkiye'den 51, İspanya'dan 22 ve Almanya'dan 10 gencin, "Kursiyerlerin Eğitimi Programı"ndan faydalanması sağlanmıştır.
 • Kursiyerlerin almış oldukları eğitimler sonucu sertifikalandırılmaları için, eğitimlerin gerçekleştirildiği 3 pilot ülkede bir test havuzu geliştirilmiş, bu havuzda toplanan
  sorulardan her iki mesleki yeterlilik için bir test kitapçığı oluşturulmuş ve kursiyerlere uygulanmıştır. Testler sonucu başarılı olan kursiyerlere Başarı Sertifikası, başarılı olamayanlara ise Katılım Sertifikası verilmiştir. Alınan bu sertifikaların Proje ortaklarının ülkelerinde tanınması sağlanmış ve böylece ileride çimento sektöründe çalışmak isteyen gençlerin önünün açılması amaçlanmıştır.
 • 17 Ekim 2008'de gerçekleştirilen Kapanış Toplantısında düzenlenen Sertifika Törenine katılan kursiyerlerden 4 tanesinin çimento fabrikalarında staj çalışmasına başladıkları öğrenilmiş, bu da CEMTINET Projesi için başarılı bir geri bildirim olmuştur.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma