GENÇLER İÇİN İŞ VE KARİYER DESTEĞİ (KARİ-DES) PROJESİ

KARİ-DES

Gençler için İş ve Kariyer Desteği (Kari-Des) Projesi AB finansmanı ile ÇEİS koordinatörlüğünde Kasım/2010-Kasım/2011 döneminde yürütülmüştür. Projenin amacı Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Trabzon ve Kahramanmaraş illerindeki 15-29 yaş arası mesleki ve teknik öğretim kurumu öğrencilerinin, mezunlarının ve 29 yaşından küçük üniversite mezunu genç işsizlerin kendilerini daha iyi tanımalarını, iş fırsatlarını fark etmelerini, beklentilerini yetenekleriyle uyumlulaştırabilmelerini ve istihdama erişim için ihtiyaç duydukları iş arama ve işe tutunma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Proje kapsamında 340 gence kariyer becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmış, düzenlenen fabrika gezileri sayesinde işveren kuruluşları ve iştirakçi işletmeler ile işbirliği içinde bir model önerisi geliştirilerek çimento sektöründe pilot uygulaması yapılmıştır.

.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma