ÇEİS ÇİMENTO ULUSAL YETERLİLİKLER KURULU (ÇYK)

ÇEİS ÇİMENTO ULUSAL YETERLİLİKLER KURULU (ÇYK)

ÇEİS Çimento Ulusal Yeterlilikler Kurulu (ÇYK), Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu’nun 03 Ekim 2011 tarih ve 581-3/a nolu kararı gereği, çimento sektörüne ilişkin Meslek Standartlarının hazırlanması ve Mesleki Yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Kurulun asıl oluşturulma amacını; çimento sektörüne yönelik meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerin geliştirilerek, Sendikamız kapsamında sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasının sağlanması ve sadece ülkemizdeki mevzuat açısından değil özellikle uluslararası alanda da meslek standartları ve yeterlilikler için yapılan faaliyetleri yakından takip ederek çalışmalarda bulunulması oluşturmuştur.

Kurul üyeleri, üye fabrikaların üretim, bakım ve kalite ile ilgili bölümden sorumlu Yönetici pozisyonunda olan çalışanlardan meydana gelmektedir. Kurul, her üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez toplanmaktadır. 23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Kurul üyelerinin oy birliğiyle Akçansa Büyükçekmece Çimento Bakım Müdürü Engin Haldun AKYAZ başkan olarak seçilmiştir.

 

 ÇEİS ÇİMENTO ULUSAL YETERLİLİKLER KURULU (ÇYK) ÜYELERİ 
KURUL ÜYESİNİN İSMİ KURULUŞU GÖREVİ
Engin Haldun AKYAZ  Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Büyükçekmece Fabrikası  Bakım Müdürü 
Hüseyin AKBULUT Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. Üretim Müdürü
Osman BİLDİR Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.  Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Mete KOÇAK  Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. Fabrika Müdürü
Deniz ÖZDİL Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Üretim Müdürü 
Murat ÖZER  Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. Kalite Kontrol Müdürü
Sıtkı TORUN Yibitaş Yozgat İşçi Birliği ve Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Üretim Müdürü