ÇİMENTO SEKTÖRÜ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ

ÇİMENTO SEKTÖRÜ MESLEKİ YETERLİLİKLERİ

Çimento Sektöründe ulusal yeterlilik sisteminin ikinci adımı olan yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla Sendikamız ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 18.08.2010 tarihinde gerçekleştirilen törende Ulusal Yeterlilik Hazırlama Protokolü imzalanmıştır.

Çimento Endüstrisi Üretim Sorumlusu ve Elemanı mesleklerine yönelik Ulusal Mesleki Yeterliliklerin MYK Yönetim Kurulu’nca onaylanmasıyla, Sendikamızca yürütülen mesleki yeterlilik geliştirme çalışmaları sonlanmıştır.

Protokol kapsamında Sendikamızca, çimento sektörüne özgü 5 meslekle ilgili ulusal meslek standartlarının geliştirilmesinin yanında; Sendikamızın, geliştirilmesinde katkıda bulunduğu sektörler arası ortak (yatay) 4 meslek olmak üzere toplam 9 meslekle ilgili ulusal yeterliliklerin onaylanma tarihleri ve son durumlarını gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Merkezi Kumanda Operatörü (Fırın) (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 22.07.2015 tarih ve 2015/32 sayılı MYK Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiştir. Kabul edilen yeterliliğe de tabloda yer verilmiştir.

Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2, 3 ve 4) Ulusal Yeterliliklerinin ikinci revizyonu için çalışmalar bitirilmiş, yönetim kurulu onayı için MYK'ya teslim edilmiştir. Revize yeterlilikler MYK Yönetim Kurulu'nca onaylandığında paylaşılacaktır.

 

ONAYLANMIŞ MESLEKİ YETERLİLİK

MYK YÖNETİM KURULU KARARI TARİHİ VE SAYISI / SON DURUM  
Merkezi Kumanda Operatörü - Fırın (Seviye 5)

 

 09 Mayıs 2012–2012/39 (REV. 00) 

22 Temmuz 2015-2015/32 (REV. 01) 

Revize yeterliliği indirmek için tıklayınız

 

Çimento Endüstrisi Üretim Sorumlusu (Seviye 5)

26 Aralık 2012 – 2012/98 İndirmek için tıklayınız

 

Çimento Endüstrisi Üretim Elemanı (Seviye 4)

26 Aralık 2012 – 2012/98 Revize yeterliliği indirmek için tıklayınız

 

Çimento Endüstrisi Üretim Elemanı (Seviye 3)

26 Aralık 2012 – 2012/98 Revize yeterliliği indirmek için tıklayınız

 

Çimento Endüstrisi Üretim Elemanı (Seviye 2)

26 Aralık 2012 – 2012/98 Revize yeterliliği indirmek için tıklayınız

 

İşletme Elektronik Bakımcısı     (Seviye 5)

16 Ocak 2013 – 2013/04 İndirmek için tıklayınız

 

İşletme Elektrik Bakımcısı          (Seviye 5)

16 Ocak 2013 – 2013/04 İndirmek için tıklayınız

 

Kimya Laboratuvarı Sorumlusu (Seviye 5)

03 Nisan 2013 - 2013/26 İndirmek için tıklayınız

 

Kimya Laboratuvarı Analisti      (Seviye 4)

03 Nisan 2013 - 2013/26 İndirmek için tıklayınız

 

En son; fabrikalarımızda Fizik Laborantı diye kullanılmakta olan Çimento Test Elemanı (Seviye 4), Merkezi Kumanda Operatörü-Farin (Seviye 5) ve Merkezi Kumanda Operatörü-Çimento (Seviye 5) mesleki yeterlilik taslakları hazırlanarak MYK onayına sunulmuş, bahse konu yeterliliklerin görüşe gönderilmesine 03 Nisan 2017 tarihi itibariyle karar verilmiştir. Bu itibarla, yeterlilik taslakları ile görüş bildirim formlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Söz konusu yeterlilik taslakları ile ilgili varsa görüşlerinizin 20 Nisan 2017 tarihine kadar Sendikamıza ulaştırılması gerekmektedir.

MYK Yetki Yazısı
Çimento Test Elemanı (Seviye 4) Taslak Mesleki Yeterliliği Görüş ve Değerlendirme Formu
Merkezi Kumanda Operatörü-Farin (Seviye 5) Taslak Mesleki Yeterliliği
Merkezi Kumanda Operatörü-Çimento (Seviye 5) Taslak Mesleki Yeterliliği