• DUPONT ÜST YÖNETİM İSG ATÖLYE ÇALIŞMALARI

  Sektörümüzdeki iş güvenliği kültürünü geliştirmek ve iş güvenliğinin tüm çalışanlarca içselleştirilmesini sağlamak amacıyla, Dupont şirketi ile işbirliğine...


 • ACİL DURUM TATBİKATLARI

  Acil durumlar ile ilgili olarak düzenlenen teorik eğitimlerin ardından, Üye Fabrikalarımızda “Acil Durum Tatbikatları” gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Yapılan tatbikatlarla, öğrenilen teorik...


 • ACİL DURUM YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ

  Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile 2006 yılında Sendikamızca başlatılmış olan işbirliği çerçevesinde “Acil Durum Yöneticisi Eğitimleri”ne 22 Ekim 2007 tarihi itibariyle başlanmıştır. 2006 yılında...


 • İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMLERİ

  ÇEİS İSG Kurulu’nun önerisiyle Sendikamız Yönetim Kurulu’nca Üyemiz Fabrikalar arasında, iş sağlığı ve güvenliği açısından çapraz denetim yapmak üzere Sendikamız...


 • İŞYERİ HEKİMLERİNE YÖNELİK EĞİTİM

  Sendikamız üyesi çimento fabrikalarının işyeri hekimlerinin çimento sektörüne özel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve...


 • AFETLERE GİRİŞ VE AFET HAZIRLIK ORGANİZASYONU İLE ENKAZA İLK MÜDAHALE VE TAHKİMAT EĞİTİMLERİ

  17 Ağustos 1999 Depremini unutmayan Sendikamız yaklaşık 900 kişi ile Türkiye’nin en büyük arama-kurtarma eğitimini gerçekleştirdi. Türkiye’yi enkaz altında bırakmamak için AKUT işbirliği ile...


 • “AKREDİTE İSKELE GÜVENLİĞİ TEFTİŞİ” EĞİTİMLERİ

  Üyemiz Fabrikalarda “yüksekte güvenli çalışma” konusundaki bilinç seviyesini artırmak amacıyla ÇEİS İSG Kurulu’nun tavsiyesi ve Sendikamız Yönetim Kurulu’nun tasvipleriyle...


 • KAPALI ALANLARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

  ÇEİS İSG Kurulu’nun önerisi ve Sendikamız Yönetim Kurulu’nun tasvipleriyle Üyemiz fabrikalara yönelik olarak Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile yapılan işbirliği çerçevesinde...


 • YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

  ÇEİS İSG Kurulu’nun önerisi ve Sendikamız Yönetim Kurulu’nun tasvipleriyle Üyemiz Fabrikalara yönelik olarak Kaya Yapı ile yapılan işbirliği çerçevesinde “Yüksekte Güvenli...


 • İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” İLE İLGİLİ TOPLANTI

  15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik”,...


 • İŞVEREN VE VEKİLLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN HUKUKİ, İDARİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI KONULU TOPLANTI

  Üye Fabrikalarımızın Genel Müdür ve/veya üst düzey yöneticilerinin katılımları ile “İşveren ve Vekillerinin İSG Açısından Hukuki, İdari ve Cezai Sorumlulukları” konulu birer...


 • DAVRANIŞ ODAKLI SAHA DENETİMLERİNİN RİSK DEĞERLENDİRMESİNE AKTARILMASI İLE İLGİLİ TOPLANTI

  OHSAS 18001 Standardında 2007 yılında yapılan revizyonla, risk değerlendirmelerinde çalışanların davranışlarının da göz önüne alınması prensibi getirilmiştir. Çok genel bir ifade olan bu değişikliğin...


 • ÇEİS İSG TEKNİK EĞİTİMLERİ

  07 Nisan 2004 tarihinde yayımlanan 'Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' gereğince çalışanların işyerindeki riskler ve tehlikeler hakkında...


 • İLKYARDIM VE “KOPAN PARÇANIN TAŞINMASI” EĞİTİMİ

  Sendikamızın yürütmekte olduğu iş sağlığı ve güvenliği projesi çerçevesinde 08 Mart 2005 tarihinde Sendikamızın Ankara İrtibat Bürosu’nda Üyemiz Fabrikaların İşyeri Hekimleri ve OHSAS...


 • PNÖMOKONYOZ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan “Pnömokonyoz İzleme Birimi”nin faaliyetlerini tanıtmak ve Sendikamıza Üye Farikaların bu birime yapacağı yıllık bildirimlerde yeknesaklığı...


 • ACİL DURUM EĞİTİMLERİ

  Toplumun genel güvenliği ve özellikle de iş güvenliği için önemli bir nokta olan acil durumlara hazırlığın, doğal afetler, iş ve trafik kazaları gibi olumsuz koşullar ile karşılaşıldığında insan...


 • İŞ YAŞAMINDA KAS – İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ERGONOMİ SEMİNERİ

  23 Kasım 2007 tarihinde Sendikamızın Ankara İrtibat Bürosu Seminer Salonu’nda fabrikalarımızın İSG Yönetim Temsilcileri ve İşyeri Hekimlerinin iştirakiyle İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...


 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ

  “OHSAS 18001 Bilgilendirme Eğitimleri”nin tamamlanmasının ardından 2004 yılı Şubat ayında “Risk Değerlendirmesi Eğitimleri”ne başlanmıştır. Bilgilendirme Eğitimlerine katılan aynı gruplara OHSAS... • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma