CEMENTTEST PROJESİ

Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi- CemenTTest'in genel hedefi; çok tehlikeli işler sınıfında yer alan çimento sektörünün, çimento üretimiyle ilgili iş piyasası ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun mesleki yeterlilik belgeli, yetkin ve donanımlı personelin istihdamını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaktır. Buna yönelik uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme yapısı kurarak, Sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir potansiyel oluşturup bunun etkin bir şekilde kullanılması ile sektörde bir “iyi yönetişim” örnek uygulaması gerçekleştirilecek, hayat boyu öğrenme desteklenecek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) uyum sağlanacaktır. Bu genel hedef temelinde CemenTTest Projesi’nin başarmayı amaçladığı özel hedefler; çimento sektöründe özel 3 ulusal meslek standardı (UMS) ve 3 ulusal yeterlilik (UY) hazırlamak, ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ÇESBEM)’in sınav ve belgelendirme süreçleri ile kurumsal prosedürlerini, mevzuatına uygun olarak yapılandırarak 3 UY üzerinden TÜRKAK tarafından akredite olmasını ve MYK tarafından yetkilendirilmesini sağlamaktır.

 

Genel Amacı

A1 – Çok tehlikeli işler sınıfında yer alan çimento sektörünün, çimento üretimiyle ilgili iş piyasası ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun mesleki yeterlilik belgeli, yetkin ve donanımlı personelin istihdamını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak. 
A2 – Uygun, şeffaf ve kalite güvencesi sağlanmış ölçme ve değerlendirme ve belgelendirme yapısı kurarak, Sektörün nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir potansiyel oluşturup bunun etkin bir şekilde kullanılması ile sektörde bir “iyi yönetişim” örnek uygulaması gerçekleştirmek, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve AYÇ’ye uyum sağlamak.


Özel Amacı

PA – Çimento sektöründe özel 3 ulusal meslek standardı (UMS) ve 3 ulusal yeterlilik (UY) hazırlamak, ÇESBEM’in sınav ve belgelendirme süreçleri ile kurumsal prosedürlerini, mevzuatına uygun olarak yapılandırarak 3 UY üzerinden TÜRKAK tarafından akredite olmasını ve MYK tarafından yetkilendirilmesini sağlamaktır.

Proje Sonuçları

S1– 3 meslekte Resmi Gazete’de yayınlanmış ve MYK tarafından onaylanmış UMS’ler. 

 

 • Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü (Seviye 4)
 • Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü (Seviye 5)
 • Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı (Seviye 4)


S2– 3 meslekte MYK tarafından onaylanmış UY’ler. 

 

 • Merkezi Kumanda Operatörü – Farin (Seviye 5)
 • Merkezi Kumanda Operatörü – Çimento (Seviye 5)    
 • Çimento Test Elemanı (Seviye 4)


S3– 3 meslekte oluşturulmuş SSB, sınav prosedürleri ve araçları. 

 

 • Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2, 3 ve 4) Ulusal Yeterliliklerine Dayalı 7 adet Perfrmans Sınavı Kontrol Listeleri
 • Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2, 3 ve 4) Ulusal Yeterliliklerine Dayalı 400'ün üzerinde Teorik Sınav Sorusu
 • Eğitilmiş SSB Çalışma Grubu
 • Dokümante edilmiş, MYK onaylı;
 • Çimento Üretim Elemanı (4) ölçme-değerlendirme süreç tanımlama dokümanı
 • Çimento Üretim Elemanı (3) ölçme-değerlendirme süreç tanımlama dokümanı
 • Çimento Üretim Elemanı (2) ölçme-değerlendirme süreç tanımlama dokümanı


S4 – İdari ve mali yönetim yapısı tanımlanmış, gerekli insan kaynağı ve altyapı olanakları ile kuruluş ve akreditasyon prosedürleri tamamlanmış ve hizmet kapasitesi geliştirilmiş, kalite güvencesi sağlanmış ÇESBEM. 

 • İktisadi İşletme Müdürü
 • Karar Verici
 • Kalite Yönetim Temsilcisi
 • Finans Sorumlusu
 • Sınav ve Belgelendirme Birim Sorumlusu


S5 – Çimento sektöründe temel kariyer bilgileri ile sınav ve belgelendirmeye dair bilgilere hayat boyu öğrenme temelinde erişim çimento sektöründe temel kariyer bilgileri ile sınav ve belgelendirmeye dair bilgilere hayat boyu öğrenme temelinde erişim. 


S6 – 3 meslekte oluşturulmuş ve alanda eğitilmiş değerlendiriciler, soru hazırlayıcılar, gözetmenler ile ÇESBEM Personeli ve komisyonlarının üyeleri. 

 • Program Komitesi (4 kişi)
 • İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi (3 kişi)
 • Tarafsızlık Komitesi (3 kişi)
 • Soru Yazarları (3 kişi)
 • Sınav Yapıcı/Değerlendirici (13 kişi)
 • Sınav Gözetmenleri


S7 - Yeterlilikleri değerlendirilmiş ve belgelendirilmiş meslek elemanları.

 

İlk etabı 24-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Şubesi’nde 13 meslek elemanıyla gerçekleşen pilot sınavların ikinci etabı Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin ev sahipliğinde 16 meslek elemanıyla 17-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenmiştir. 29 aday ile 30 adet Teorik ve Performans Pilot Sınav Uygulaması.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma