• “BİZE Bİ’ŞEY OLMAZ ABİ” İSİMLİ İSG FORUM TİYATRO ETKİNLİKLERİ TAMAMLANDI

  Eğitim kavramı, “kişilerde, amaçlar ve beklenen yetkinlikler çerçevesinde davranış değişikliği sağlayan araç” olarak tanımlanabilir. Bu önemli aracın özellikle, yetişkin bireylerde...


 • ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE YER ALAN MESLEKLERE YÖNELİK GELİŞTİRDİĞİMİZ ULUSAL YETERLİLİKLERİ BİR KLASÖRDE TOPLADIK

  Sendikamız, Türkiye’de Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Mesleki Yeterliliklerin belirlenmesi, söz konusu yeterlilikleri barındıran Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin oluşturulması ve Avrupa...


 • ŞUBAT 2014 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK %0,43 ARTTI

  TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,89 ve on iki aylık ortalamalara göre...


 • SENDİKAMIZDAN BİR İSG PROJESİ DAHA: İSG MEVZUATINA UYUM (İSG-UYUM) PROJESİ

  30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile Kanun’a bağlı olarak çıkartılan 41 Yönetmelik ve 7 Tebliğden oluşan ilgili mevzuat İSG...


 • ÇEİS İSG KOMİTESİ 13. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

  ÇEİS İSG Kurulu’nun önerisi ve Sendikamız Yönetim Kurulu’nun tasvipleri ile oluşturulan ÇEİS İSG Komitesi 13. toplantısını 05 Mart 2014 tarihinde Sendikamızın İstanbul Merkez Binası’nda...


 • ÇEİS İSG KURULU 33. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

  Sektörel düzeyde gerçekleştirdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin planlanarak uygulanmasını sağlayan ÇEİS İSG Kurulu’nun 33. Toplantısı, 25 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da,...


 • ÇEİS ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ KURULU 28. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

  Sendikamızın endüstri ilişkileri alanındaki faaliyetlerine yön veren, üye fabrikalarımızın insan kaynakları yöneticilerinden oluşan "ÇEİS Çalışma İlişkileri Kurulu", 28. Toplantısını 03...


 • OCAK 2014 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK %1,72 ARTTI

  TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,48 ve on iki aylık ortalamalara göre...


 • 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2014 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

  29 Ocak 2014 tarih ve 28897 sayılı Resmi Gazete’de, “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014...


 • T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ UYARINCA TEMERRÜT FAİZİ ORANI BELİRLENDİ

  25 Ocak 2014 tarih ve 28893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin 7. fıkrasında yer alan mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya...


 • ÇEİS ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ KURULU 27. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

  Sendikamızın endüstri ilişkileri alanındaki faaliyetlerine yön veren, üye fabrikalarımızın insan kaynakları yöneticilerinden oluşan "ÇEİS Çalışma İlişkileri Kurulu", 27. Toplantısını...


 • PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARINA İLİŞKİN 2014-1 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI

  Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan “prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar” konulu 2014-1 sayılı...


 • ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ÜNİVERSİTELERE TANITIMI PROJEMİZ ERZURUMDA BAŞLADI

  Sendikamızca setörümüze yönelik gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak, Üyelerimizin çimento üretimi, iş sağlığı güvenliği, çevre ve insan kaynakları...


 • 2014 YILINDA 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU, 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU VE 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI BELİRLENDİ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na, 5953 sayılı Basın...


 • 2014 YILINDA 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI BELİRLENDİ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren;  4857 sayılı İş Kanunu’na,  uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tablo yukarıdaki linkte yer...


 • 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARI ARTTIRILDI

  Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre hesaplanmış 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki idari para cezalarına ilişkin tablo için...


 • KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI AÇIKLANDI

  23 Ağustos 2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Ağustos 2013 tarih ve 2013/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi uyarınca kıdem...


 • 2014 YILI ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

  Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 31 Aralık 2013 tarihinde aldığı karar uyarınca, 16 yaşını doldurmuş işçilere uygulanacak asgari ücrete 2014 yılının ilk altı ayı için %4,85; ikinci altı ayı... • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma