Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Bozkale Köyü Mevkii 36210 KARS
Telefon : 0 474 242 6230
Faks : 0 474 242 6662
İnternet Sitesi : www.cimentas.com

Çimentaş, stratejik olarak Ege ve Marmara Bölgeleri gibi en büyük iç pazarlarda konumlanmış olduğu gibi, ülkenin doğusunda yer alan Kars ve Elazığ gibi gelişen pazarlarda da yer almaktadır.

İzmir’deki üretim tesisinin limana olan yakınlığı ihracat pazarları için kayda değer bir maliyet avantajı sağlamaktadır. Çimentaş’ın ihracatta önemli bir konumda olmasının diğer nedeni doğudaki fabrikalarının Irak, Nahçıvan, Azerbaycan ve Suriye gibi komşu ülkelere olan stratejik yakınlığıdır.

1986 yılında, Çimentaş, hazır beton üretmek ve ürünlerini çeşitlendirmek amacı ile Çimbeton’u kurulmuş, 1992 yılında, Çimentaş, hisselerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka arzını gerçekleştirmiştir.

1996 yılında, coğrafi kapsamı genişletmek amacı ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kars Çimento satın alınmıştır. Daha sonraki yıllarda sırasıyla 2001 yılında, İtalya’nın başlıca çimento üreticilerinden ve Caltagirone Grubu’nun üyesi olan Cementir Holding, Çimentaş hisselerinin %98’ini satın almış, 2005 yılında, Trakya Bölgesi’nde bulunan Lalapaşa Çimento’nun varlıklarını, 2006 yılında, Güneydoğu Anadolu pazarına girebilmek amacı ile Elazığ Çimento hisselerinin %100 ünü satın almıştır.

2008 yılında, Çimentaş yıllık 5 milyon ton çimento ve 2,8 milyon m3 hazır beton üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Çimentaş ve yönetiminin topluma karşı “Kurumsal Sorumluluk” anlayışı çerçevesinde 1996 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan satın aldığı Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş., yer aldığı bölgenin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir toplumsal görevi yürüten, kârlı ve verimli bir kuruluştur.