İŞSİZLİK ORANI %9,3

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2013

Kaynak: TÜİK