KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI AÇIKLANDI

23 Ağustos 2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Ağustos 2013 tarih ve 2013/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi uyarınca kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı, açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 döneminde geçerli olmak üzere (0,076998), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ise (1,205274) olarak yeniden belirlenmiştir.

01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 ve 01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 dönemleri itibariyle yürürlüğe girecek yeni asgari ücret seviyeleri 31 Aralık 2013 tarih ve 28868 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkrasına göre Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak belirlenmiştir.

Buna göre 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı, sosyal güvenlik primine esas kazanç alt ve üst sınırları ile diğer bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

I. KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01 Ocak 2014’ten geçerli)

(1500 göst.+8000 Ek göst.)

X

0,076998 k.sayı

=

731,481.-

(1500 göst.+8000 Ek göst.)

X

0,076998 k.sayı X %200

=

1.462,962.-

1000 tab.ayl. göst.

X

1.205274 tab. ayl. k. sayı

=

1.205,274.-

500 kıd. göst

X

0,076998 k.sayı

=

38,499.-

 

 

 

 

3.438,22.-TL/Yıl

 

II. ÇOCUK ZAMMI       (01 Ocak 2014’ten geçerli)

6111 Sayılı Kanun’un 117. maddesi uyarınca 657 sayılı Kanun’un 202. maddesinde yer alan çocuk sayısı sınırlamasına ilişkin cümle, 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

- 0-6 yaş grubu (72 ay dahil)               : 500 Gösterge x 0,076998 Katsayı = 38,50 TL/Ay

- 6 yaş üzeri                                            : 250 Gösterge x 0,076998 Katsayı = 19,25 TL/Ay

III. AİLE YARDIMI    (01 Ocak 2014’ten geçerli)

2134 göst.

X

0,076998 k.sayı

=

164,31.-TL/Ay

Not:    Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.

IV. SGK PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI (Altışar Aylık)

1 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 arası

ALT SINIR

Günlük

Aylık

35,70-TL

1.071-TL

ÜST SINIR

Günlük

Aylık

232,05-TL

6961,50-TL

1 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014

ALT SINIR

Günlük

Aylık

37,80-TL

1.134-TL

ÜST SINIR

Günlük

Aylık

245,70-TL

7371-TL

V. SGK PRİME ESAS KAZANÇLARINDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

Yemek Parası

01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında; 35,70 TL x %6 = 2,14 TL (günlük)

01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında; 37,80 TL x %6 = 2,27 TL (günlük)

Çocuk Zammı

01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında; 1.071 TL x %2 = 21,42 TL (aylık)

01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında; 1.134 TL x %2 = 22,68 TL (aylık)

Aile Zammı (Yardımı)

01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında; 1.071 TL x %10 = 107,10 TL (aylık)

01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında; 1.134 TL x %10 = 113,40 TL (aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Kaynak: TİSK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma