T.C. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ UYARINCA TEMERRÜT FAİZİ ORANI BELİRLENDİ

25 Ocak 2014 tarih ve 28893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin 7. fıkrasında yer alan mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 12,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 120,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir. Tebliğ gereğince belirlenen bu oran ve tutar 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma