ÇEİS İSG KOMİTESİ 13. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

ÇEİS İSG Kurulu’nun önerisi ve Sendikamız Yönetim Kurulu’nun tasvipleri ile oluşturulan ÇEİS İSG Komitesi 13. toplantısını 05 Mart 2014 tarihinde Sendikamızın İstanbul Merkez Binası’nda gerçekleştirmiştir. Toplantıda sektörümüze yönelik olarak hazırlanması planlan “Patlamadan Korunma Dokümanı”na ilişkin yapılacak çalışmaların planlaması yapılmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma