SENDİKAMIZDAN BİR İSG PROJESİ DAHA: İSG MEVZUATINA UYUM (İSG-UYUM) PROJESİ

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile Kanun’a bağlı olarak çıkartılan 41 Yönetmelik ve 7 Tebliğden oluşan ilgili mevzuat İSG alanında ciddi bir dönüşüme işaret etmektedir. Bu dönüşümün sanayinin tüm sektörlerince anlaşılması, uygulamaya geçişi hızlandıracak ve mevzuata ilişkin bilgi eksikliği ve yanlış anlaşılmalardan kaynaklanabilecek potansiyel sorunların engellenmesinde, maddi ve manevi büyük kayıplara sebep olabilecek hataların önlenmesinde önemli katkı sağlayacaktır.

Buna bağlı olarak,  Sendikamızca geliştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uyum (İSG-UYUM)  Projesi”nin hedefinde, başta üç ildeki (İzmir, Kayseri ve Erzurum) proje ortağı çimento fabrikaları olmak üzere sanayinin farklı kollarından işverenler, çalışanlar ve çalışan temsilcilerinde bu bilincin oluşturulması ve yeni mevzuatın tanıtılması bulunmaktadır.

Sendikamız geliştirdiği bu proje ile “İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralardan Oluşan Fon”a başvurmuş ve projenin gerçekleştirilmesi için talep edilen 190.264 TL’lik bütçenin tamamı İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul tarafından onaylanmıştır.

Bu amaçla gerçekleştirilecek proje faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir:

1.    İSG Kanunu ile ikincil mevzuatın düzenlenecek seminerlerde aktarılabilmesini sağlamak için sunum ve eğitim notlarının hazırlanması

2.    İSG Kanunu ile ikincil mevzuatın tamamının derlenmesi ve bir kaynak klasör haline getirilerek basılması sonrasında çimento fabrikaları, ilgili kamu kurumları ile işçi-işveren sendika ve konfederasyonlarına dağıtımının sağlanması

3.    İSG Kanunu ve ilgili mevzuatın tamamının derlenerek oluşturulacağı bir internet sitesinde tüm sosyal ortakların kullanımına sunulması; proje sonrasında da mevzuatta yapılan tüm değişikliklerin proje klasörlerine eklenebilecek formatta baskıya uygun versiyonlarının bahse konu internet sitesi aracılığıyla tüm sosyal taraflarla paylaşılması

4.    İSG Kanunu ve ikincil mevzuatın tamamının derlenerek oluşturulacağı ve hem IOS hem de Android tabanlı akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarda çalışacak bir aplikasyon geliştirilerek tüm sosyal ortakların kullanımına sunulması

5.    Proje Ortağı olan fabrikaların bulunduğu 3 ilde, çimento fabrikalarında ve farklı işkollarındaki çalışan ve çalışan temsilcilerine yönelik olarak İSG alanında farkındalık yaratarak kültürel değişimin sağlanması amacıyla tasarlanan yaklaşık 1,5 saat süren interaktif ve öğretici, İSG konulu bir tiyatro oyununu takiben İSG mevzuatı hakkında gerçekleştirilecek birer günlük üç adet eğitim semineri

6.    Proje sonunda Ankara’da bir Proje Kapanış ve Yaygınlaştırma Toplantısı düzenlenerek kamu kurumları, işçi-işveren sendika ve konfederasyonlarını ve çeşitli sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya getirilmesi, eğitim faaliyetleri sırasında sergilenen tiyatro oyununun sahnelenmesi, proje hakkındaki detaylar ile proje çıktılarının paylaşılması ve mevzuat hakkında bir başvuru kaynağı olarak klasörlerin dağıtımı, internet sitesi ve aplikasyonlar hakkında bilgilendirme yapılması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma