“BİZE Bİ’ŞEY OLMAZ ABİ” İSİMLİ İSG FORUM TİYATRO ETKİNLİKLERİ TAMAMLANDI

“Bize Bi’şey Olmaz Abi” İsimli İSG Forum Tiyatro Etkinlikleri Tamamlandı

Eğitim kavramı, “kişilerde, amaçlar ve beklenen yetkinlikler çerçevesinde davranış değişikliği sağlayan araç” olarak tanımlanabilir. Bu önemli aracın özellikle, yetişkin bireylerde davranış değişikliği sağlayabilmesi için, geleneksel yöntemlerle birlikte daha farklı ve çağdaş yöntemlerin kullanılması da gerekmektedir.

Bu çerçevede rol oynama, drama vb. yöntemlerin de eğitimlerde kullanılmaya başlanması hem eğitimin etkinliğinin hem de katılımcıların eğitimden duydukları memnuniyetin artmasını sağlamaktadır. Sektörümüzün İSG kültürünü geliştirmeye yönelik yıllardır yaptığımız faaliyetleri destekleyebilmek amacıyla, 2013 yılının son çeyreğinde, ÇEİS İSG Kurulu’nun tavsiyesi ve Sendikamız Yönetim Kurulu’nun tasvipleriyle, “İSG Forum Tiyatro” etkinliklerine başlanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında davranış ve alışkanlık değişimini sağlayabilmek amacıyla tasarlanan İSG Forum Tiyatro, 6 kişilik bir tiyatro ekibi tarafından sahnelenmektedir. İki bölümden oluşan oyunun ilk bölümünde, tiyatro ekibi tarafından çimento sektörüne özgü olarak hazırlanmış senaryo çerçevesinde oyun sahnelenmekte, ikinci bölümde ise çalışanların da sahneye çıkarak oyuna dahil oldukları interaktif bir program uygulanmaktadır. Bahse konu proje ile İSG farkındalığının artırılmasının yanı sıra, tüm üye fabrikalarımızda sahnelediğimiz tiyatro oyunlarıyla Sendikamız açısından bir sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 1,5 saat süren İSG forum tiyatro etkinliği Üyemiz Çimento Fabrikalarının tamamında düzenlenmiş ve 18 Mart 2014 tarihinde Limak Batı Ankara Çimento Fabrikası’nda yapılan 100. oyunla kapanışı gerçekleştirilmiştir. Kapanış oyununda, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail GERİM, Sendikamız Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN, TİSK Genel Sekreteri Bülent PİRLER, T. Çimse – İş Sendikası Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz GÖZÜKÜÇÜK ve MESS Ankara Temsilcisi Av. Mesut ULUSOY da hazır bulunmuşlardır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma