KIDEM TAZMİNATI TAVANININ HESAPLANMASINDA KULLANILACAK AYLIK KATSAYILARDA YILIN İKİNCİ YARISINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

23 Ağustos 2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Ağustos 2013 tarih ve 2013/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 154.maddesi uyarınca kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 döneminde geçerli olmak üzere (0,076998), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısının ise (1,205274) olarak belirlenmiş; ancak yılın ikinci yarısı için Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamına göre bir fark çıkması halinde söz konusu farkın katsayılara yansıtılacağı önceki duyurumuzda bildirilmişti.

Maliye Bakanlığı tarafından yılın ikinci yarısında katsayıları değiştirme yetkisinin kullanılmayacağı bilgisi verilmiştir. Bu nedenle kıdem tazminatı tavanı ve katsayıya bağlı diğer göstergelerde bir değişiklik olmamıştır.

Buna göre 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve aile yardımı miktarları değişmeden aynı uygulanacaktır:

I. KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014)

(1500 göst.+8000 Ek göst.)

X

0,076998 k.sayı

=

731,481.-

(1500 göst.+8000 Ek göst.)

X

0,076998 k.sayı X %200

=

1.462,962.-

1000 tab.ayl. göst.

X

 1.205274 tab. ayl. k. sayı

=

1.205,274.-

500 kıd. göst

X

0,076998 k.sayı

=

38,499.-

 

 

 

 

3.438,22.-TL/Yıl

II. ÇOCUK ZAMMI       (01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014)

6111 Sayılı Kanunun 117. maddesi uyarınca 657 sayılı Kanun’un 202. maddesinde yer alan çocuk sayısı sınırlamasına ilişkin cümle 25.02.2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

0-6 yaş grubu (72 ay dahil)

:

500 Gösterge

X

0,076998 Katsayı

38,50   TL/Ay

6 yaş üzeri

:

250 Gösterge

X

0,076998 Katsayı

19,25   TL/Ay

III. AİLE YARDIMI    (01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014)

2134 Gösterge

X

0,076998 Katsayı

164,31.-TL/Ay

Not:  Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma