6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2014 YILI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI.

“6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Yılı İstatistikleri Hakkında Tebliğ” 25 Temmuz 2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ metnini görütülemek için tıklayınız.