6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2015 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

“6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ” 24 Ocak 2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ metnini görüntülemek için tıklayınız. 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma