KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI AÇIKLANDI

01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 ve 01 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret seviyeleri 31 Aralık 2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82/1 maddesine göre, Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabında esas tutulan günlük kazancın alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 01 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret seviyeleri, sosyal güvenlik primine esas kazanç alt ve üst sınırları ile diğer bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

 

I. KIDEM TAZMİNATI TAVANI

14 Ağustos 2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”’nun 154. maddesi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının, aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı, açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte 01 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 döneminde geçerli olmak üzere (0,081468) düzeyine; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ise (1,27574) düzeyine çıkarılmıştır.

Söz konusu Sözleşme’nin 5 ve 7. maddeleri uyarınca, Temmuz ayının ilk haftası içinde açıklanacak enflasyon oranlarına göre bir fark çıkması halinde, söz konusu farkın katsayılara yansıtılması gerekmektedir. Ancak, 657 sayılı Kanun’un 154. maddesiyle Bakanlar Kurulu’na katsayıları, yılın ikinci yarısının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirme yetkisi tanınmıştır.

Bu itibarla, ikinci dönem kıdem tazminatı tavanının değişmesi halinde, söz konusu değişiklik bilahare bildirilecektir.  

 

II. ASGARİ ÜCRET SEVİYELERİ

 

01 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında

 

Saatlik Asgari Ücret

Günlük Asgari Ücret

Aylık Asgari Ücret

 

5,66 TL

 

42,45 TL

 

 

1.273,50 TL

 

 

III. SGK PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI

 

01 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında:

 

Günlük kazanç alt sınırı       : 42,45 TL

Aylık kazanç alt sınırı           : 1.273,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı      : 275,93 TL

Aylık kazanç üst sınırı          : 8.277,90 TL

 

IV. SGK PRİME ESAS KAZANÇLARINDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI

5510 sayılı Kanun’un 4/1-a maddesine tabi sigortalıların;

Yemek Parası

01 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında;

42,45 TL x %6 = 2,55 TL (günlük)

Çocuk Zammı

01 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında;

1.273,50 TL x %2 = 25,47 TL (aylık)

Aile Zammı (Yardımı)

01 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında;

1.273,50 TL x %10 = 127,35 TL (aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma