01 TEMMUZ 2015 - 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KIDEM TAZMİNATI TAVANI, ÇOCUK ZAMMI, AİLE YARDIMI

14 Ağustos 2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2014-2015 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte, 01 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 döneminde geçerli olmak üzere, (0,083084) memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ise (1,30054) olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve aile yardımı miktarları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

 

I. KIDEM TAZMİNATI TAVANI

 

(01 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015)

 

(1500 göst.+8000 Ek göst.)

 

X

 

0,083084 k.sayı

 

=

789,298

(1500 göst.+8000 Ek göst.)

 

X

 

0,083084 X %200

 

=

1.578,596

 

1000 tab.ayl. göst.

 

X

 

1,30054.tab. ayl. k.  sayı

 

=

1.300,54

 

500 kıd. göst

 

X

 

0,083084 k.sayı

 

=

41,542

 

 

 

 

        3.709,98.-TL/Yıl

 

 

 

 

 

II. ÇOCUK ZAMMI

   

(01 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015)

 

6111 sayılı Kanun’un 117. maddesi uyarınca, 657 sayılı Kanun’un 202. maddesinde yer alan çocuk sayısı sınırlamasına ilişkin cümle 25.02.2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

-      0-6 yaş grubu (72 ay dahil)

: 500 Gösterge x 0,083084 k.sayı

=

41,54.-TL/Ay

-      6 yaş üzeri                               

: 250 Gösterge x 0,083084 k.sayı

=

20,77.-TL/Ay

 

 

III. AİLE YARDIMI

 

(01 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015)

 

 

2134 gösterge

 

x

 

0,083084 k.sayı

 

=

 

177,30.-TL/Ay

 

Not:  Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma