01 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile devlet memuru emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan gruplar ve oranlar yeniden belirlenmiştir. Söz konusu gruplardan kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınan ek göstergesi 7.600 (dahil) ila 8.400 (hariç) arasında olanlarda %200 olan oran, 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren %215’e yükseltilmiştir.

Buna göre 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı miktarı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01 Eylül 2015 - 31 Aralık 2015)

(1500 göst.+8000 Ek göst.)

x

0,083084 k.sayı

=

789,298

(1500 göst.+8000 Ek göst.)

x

0,083084 X %215

=

1.696,99

1000 tab.ayl. göst.

x

1,30054 tab. ayl. k. sayı

=

1.300,54

500 kıd. göst

x

0,083084 k.sayı

=

41,542

 

 

 

 

3.828,37   TL/Yıl

 
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma