MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan "Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği" 15 Ekim 2015 tarih ve 29503 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Metinleri görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma