VIII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSI

VIII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

Günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği konusu; tüm ilgili tarafların ortak çabası ile çağdaş nitelikte, “güvenlik kültürü”nü geliştirmeyi hedefleyen, önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak ele alınmaya çalışılmaktadır.

Uluslararası bilgi alışverişini sağlamak, yeni bilgi ve uygulamaların paylaşıldığı bir forum oluşturmak, işbirliği ağları kurmak, ilgili taraflar arasındaki ortaklıkları güçlendirmek ve iyi uygulamaların paylaşımı için platform oluşturmak amacıyla 08 - 11 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “VIII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı” düzenlenecektir.

“Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” teması ile gerçekleştirilecek söz konusu konferansa konuşmacı olarak iştirak edebilmek için konferans bildiri özetlerinin 31 Aralık 2015 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. Konferansa dinleyici olarak katılım için başvuru kayıtları henüz başlamamış olup, başvuru kayıtları başladığında Sendikamız tarafından bilgi verilecektir. Konferans içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgiye  http://www.tioshconference.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma