İSG YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ YAYIMLANDI

İSG Yönetmelik Değişiklikleri Yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan;

·         İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile

·         İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu yönetmelik değişiklikleri ile iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin de belgelerini beş yılda bir (belge tarihine göre) vize ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Bilindiği gibi Yönetmelik değişiklikleri öncesinde, İSG profesyonellerinin belgelerinin vize zorunluluğu bulunmamaktaydı.

 

Yönetmelik değişiklilerinin eklendiği ilgili Yönetmeliklerin güncel metinlerine, Sendikamızca hazırlanan http://www.isguyum.com/ internet sitesinden ulaşılarak, İSG Mevzuat klasörlerinde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için çıktı alınabilmesi mümkündür.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma