KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI AÇIKLANDI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan 04 Ocak 2016 tarihli Genelge’de 01 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 döneminde geçerli olmak üzere (0,088817), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ise (1,390277) olarak yeniden belirlenmiştir.

01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yürürlükte olacak yeni asgari ücret seviyelerinin 31 Aralık 2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı malumunuzdur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82/1 maddesine göre, Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri; üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak belirlenmiştir.

Buna göre 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı, sosyal güvenlik primine esas kazanç alt ve üst sınırları ile diğer bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

 

 I.    KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01 Ocak 2016’dan itibaren geçerli)

(1.500 göst. + 8.000 Ek göst.)

x

0,088817 k.sayı

=

843,7615

(1.500 göst. + 8.000 Ek göst.)

x

0,088817 k.sayı x %215

=

1.814,087225

1.000 tab.ayl. göst.

x

1,390277 tab. ayl. k.sayı

=

1.390,277

500 kıd. göst.

x

0,088817 k.sayı

=

44,4085

 

 

 

 

4.092,53.- TL/Yıl

 

 

 

 

 

II.    ÇOCUK ZAMMI (01 Ocak 2016’dan itibaren geçerli)

6111 sayılı Kanun’un 117. maddesi uyarınca, 657 sayılı Kanun’un 202. maddesinde yer alan çocuk sayısı sınırlamasına ilişkin cümle 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

-  0-6 yaş grubu (72 ay dâhil)

:

500 göst. x 0,088817 k.sayı

=

44,41.- TL/Ay

-  6 yaş üzeri

:

250 göst. x 0,088817 k.sayı

=

22,20.- TL/Ay

 

 

 

 

 

III.    AİLE YARDIMI (01 Ocak 2016’dan itibaren geçerli)

2.134 göst.

x

0,088817 k.sayı

=

189,54.- TL/Ay

 

Not: Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.    SGK PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI

      (01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016)

 

ALT SINIR

Günlük

Aylık

54,90 TL

1.647 TL

 

ÜST SINIR

Günlük

Aylık

356,85 TL

10.705,50 TL

 

 

V.    SGK PRİME ESAS KAZANÇLARINDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-a bendine tabi sigortalıların;

Yemek Parası

01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında; 54,90 TL x %6 = 3,29 TL (günlük)

 

Çocuk Zammı

01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında; 1.647 TL x %2 = 32,94 TL (aylık)

 

Aile Zammı (Yardımı)

01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında; 1.647 TL x %10 = 164,70 TL (aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma