İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 07 Mart 2016 tarih ve 29646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”in işyeri hekimlerinin eğitim ve vizelerini düzenleyen maddelerinde değişiklik yapılmış olup, işyeri hekimleri, diğer sağlık personeli, eğitim kurumları ve eğiticiler için disiplin hükümleri yeniden düzenlenmiştir. Aynı Yönetmeliğin 35/4 maddesinde yer alan “en az 70 puan” ibaresi “işyeri hekimliği için en az 70, diğer sağlık personeli için en az 60 puan” olarak değiştirilmiştir.

 

Ayrıca 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca diğer sağlık personelinin görevlendirme koşullarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlar arasından;

 

·         Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar 01 Temmuz 2017 tarihine kadar

·         Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlamayanlar 30 Haziran 2016 tarihine kadar

 

görevlendirilebileceklerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma