DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü Etkinliklerle Kutlandı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 28 Nisan tarihi “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” olarak belirlenmiştir. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, sağlıklı, güvenli ve insana yaraşır iş için uluslararası düzeyde ILO’nun öncülüğünde gerçekleştirilen bir kampanyadır. Bu kampanyanın temel amacı iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, sağlıklı ve güvenli işyerleri oluşturma konusunda bilinç arttırmak ve konunun taraflarının bu amaca yönelik birtakım faaliyetler yürütmelerini teşvik etmektir.

Geçtiğimiz yıllarda, “EKED Sistemi” ve “Acil Durum Yönetimi” temalarıyla gerçekleştirilen etkinliklerin 2016 yılı teması “Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Oditi” olarak belirlenmiştir

“Güvenli Davran, Güvenli Yaşa” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, ÇEİS Üyesi çimento fabrikalarında 28 Nisan 2016 tarihinde yönetim ekiplerinin katılımlarıyla, davranış odaklı İSG oditleri yapılarak, iş kazalarının en önemli nedenleri arasında yer alan çalışanların güvensiz davranışlarına odaklanılmaktadır. Söz konusu etkinlikler kapsamında hazırlanan videoya http://www.ceis.org.tr/sunum/ISGGUNUVIDEO2016.wmv linkinden de ulaşılabilmektedir.

Söz konusu etkinlikler kapsamında hazırlanan İSG odit formları üye fabrikalarımızla paylaşılmış olup, yapılacak oditler sonrasında konuya ilişkin derlenecek veriler konsolide edilerek rapor haline getirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma